Nếu sản phẩm Khách hàng đã mua tại MILIMET không thỏa mãn theo yêu cầu, mục đích sử dụng, Khách hàng có thể đổi trả sản phẩm trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm mua hàng.

Milimet Decor sử dụng dịch vụ giao hàng bằng bên thứ 3 cho đơn hàng của quý khách. Trường hợp đổi trả đơn hàng, quý khách vui lòng thanh toán phí chuyển hoàn.