• Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

Khi đăng ký trở thành Thành viên trên MILIMET, Khách hàng sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ,các giao dịch của mình trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Houselink.com.vn

Khách hàng sẽ được nhân viên của MILIMET hướng dẫn và giải đáp thắc mắc về các sản phẩm được cung cấp trên website.Q

Khách hàng có trách nhiệm hỗ trợ và cung cấp đầy đủ các thông tin khi bên bán yêu cầu; nhận hàng, kiểm tra hàng hóa. Nếu phát hiện hỏng hóc, Khách hàng xác nhận tình trạng với nhân viên giao nhận và thông báo lại ngay cho MILIMET.

Khách hàng có trách nhiệm hực hiện đúng các quy trình, quy định do MILIMET đề ra và tiến hành thanh toán đầy đủ số tiền theo đơn hàng đã mua

  • Quyền, nghĩa vụ của MILIMET

MILIMET có quyền thu thập thông tin Khách hàng trong phạm vi được quy định tại Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

MILIMET có quyền được nhận đầy đủ chi phí thanh toán từ Khách hàng.

MILIMET có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn tất cả các thông tin liên quan tới sản phẩm để Khách hàng hiểu và sử dụng sản phẩm một cách tốt nhất; Cung cấp đầy đủ sản phẩm và số lượng cho bên mua đúng thời hạn sau khi bên mua đã thanh toán đầy đủ; Cung cấp các chứng từ liên quan cho bên mua.